Tvist med säljaren

Det händer inte varje gång men tvister mellan köpare och säljare är absolut inte unikt vid bostadsköp. Det är många känslor och mycket pengar som står på spel. Båda parterna vill lämna överenskommelsen med det bästa och då behövs inte mycket för att en tvist ska uppstå. Om du som köpare hamnar i en tvist med säljaren gäller det att agera korrekt för bästa möjliga utgång.

Prata med säljaren

Det första och kanske mest motiga är att framföra dina klagomål direkt till säljaren. Även om det handlar om grava misstag eller fel behöver du hålla god ton och förklara situationen. Rätt som det är gäller det ett misstag och säljaren är villig att kompensera dig. Hur ni går vidare beror på säljaren svar. När det kommer till pengar har folk en tendens att bli väldigt snåla, om du söker ersättning eller kompensation för fel är risken stor att du blir nekad.

Jurist

Nästa steg är att kontakta en jurist eller byrå som är van att hantera fastighetsfrågor. En allmän jurist eller advokat kan ha svårt att föra din tala eftersom de inte har fullt insatt i fastighetslagar. De kan också bli dyrare, de behöver nämligen göra mer research än en jurist som är välbevandrad inom bostadsjuridik. En jurist kan agera rådgivare och hjälpa dig att formulera formella krav eller representera dig i tingsrätten om det går så långt.

Vanliga problem

Bråk och tvister mellan köpare och säljare följer ofta en röd tråd. Det är vanligtvis samma typ av tvist som dyker upp om och om igen. Om du vet redan innan köpet vad tvister brukar handla om, kan du gardera dig genom kontrakt eller överenskommelse innan ni skriver på kontraktet.Besiktning – att få göra en avancerad besiktning med håltagning eller när stora fel hittas och du vill sänka priset. Besiktningen är viktig för dig så skippa den inte, vad säljaren än lovar om bostadens skick!Dolda fel – oftast väldigt svårt att bevisa dolda fel, undersökningsplikten för köparen går långt, men ändå en av de vanligaste tvisterna tack vare att varken köpare eller säljare är insatta i ämnet.