Underhåll av tak

Ett hus behöver underhållas på många sätt och vis genom åren. Taket kanske inte är det första som dyker upp i tanken då de kan hålla många årtionden utan problem. Men inget tak är helt underhållsfritt och vill man att de ska hålla så länge som möjligt gäller det att man lägger ned lite tid och energi på det.

Allmänna tips

Alla tak tjänar på att hållas fri från saker som kvistar och barr. El del tak kan det även börja växa mossa på. Detta är speciellt viktigt att ta bort då mossan kan börja leda in fukt under själva taket.När man underhåller taket är det också viktigt att tänka på säkerheten. Ju brantare sluttningen är desto större risk finns det för olyckor. Saknar man väsentlig säkerhetsdetaljer på taket är det bäst att söka lösa detta omgående.

Tegel- och betongpannor

Både tegel- och betongpannor är vanligt förekommande i hela Sverige och har väldigt lång livslängd. Det är dock vanligt att se angrepp av mossor, lavar och alger. Något man borde avlägsna när man ser det. Man kan också behöva byta ut individuella pannor som går sönder av en eller annan anledning. Var då noga med att kolla området under pannan och om det eventuellt finns tecken på vattenskador.

Plåttak

Ett plåttak kräver också underhåll, men det skiljer sig tydligt från tegel eller betong. Färgen utgör i sig ett viktigt skydd och ser man att den börjar spricka gäller det att åtgärda situationen snabbt innan fukt tar sig in och börjar orsaka korrosion. Vid inspektion bör man titta extra noga kring skarvar och hörn för att försäkra sig att taket håller tätt.

Takpapp

Medan takpapp inte är det vanligaste materialet i Sverige finns det fortfarande en ansenlig mängd hus som använder detta. Förutom de allmänna tips ovan vill man regelbundet kolla så att pappen inte har släppt någonstans. Tar man bort mossa från ett papptak bör man dock inte använda en högtrycksspruta. Att underhålla det men någon typ av takmassa allt emellanåt hjälper också till att fylla igen mikroskopiska sprickor.

Sedumtak

Ett sedumtak är ett tak täckt av jord och gräs. Det passar bra på flera olika lutningar och en klar fördel är miljövänligheten och minimal avrinning. Gräset och blommorna blir inte längre än en decimeter så du behöver aldrig klippa eller beskära växterna. Det mesta på taket sköter sig själv, en blandning av nordiska vildblommor och gräs växer i takt med säsongerna. Men åtminstone en gång per år borde du gå upp på taket och gödsla för att vara säker på att växterna frodas, om det sker lång torka kan jorden börja blåsa av taket då inga rötter håller fast materialet mot taket.