Utöka boytan med ett attefallshus

Många av oss önskar att vi hade lite extra utrymme hemma. Tänk bara vad man skulle kunna göra med ett eller två rum till. Och medan en utbyggnad att huset blir både komplicerat och dyrt kan denna ökning vara mycket smidigare och billigare att genomföra med ett attefallshus.Attefallshuset blev en verklighet 2014 när riksdagen klubbade igenom beslutet att få bygga hus upp till 25 kvm på sin tomt med bara en bygganmälan och inte ett fullständigt bygglov. Med detta har nu varje husägare möjligheten att öka sin boyta med en inte alls obetydlig mängd.Reglerna för attefallshus är som följande:

  • Den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvm.
  • Högsta höjd från mark till taknock är 4,0 m.
  • Bygger man attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver man får grannarnas medgivande.

Inom dessa ramar får man sedan designa byggnaden som man vill. Många väljer dock att köpa ett prefabricerat hus för att göra processen enklare.Det är dock värt att nämna angående grannar att om man skulle bygga ett attefallshus och med det skymmer grannens utsikt har de rätt till domstolsprövning för detta. Oavsett om man byggt huset längre in än 4,5 m från tomtgränsen. Av den anledningen är det klokt att ta kontakt med grannarna redan i planeringsstadiet.Men det kan även vara fallet att ett bygglov behövs även för byggnader som attefallshus. Detta kan exempelvis vara fallet om kommunens byggnadsnämnd anser att bygget är på en del som räknas som värdefull miljö. Och för att bli godkänd för byggnadslov kommer man mest troligt behöva anpassa attefallshusets yttre så att det verkligen ser ut att passa in i omgivningen.Innan attefallshusen hade vi friggeboden. Men med attefallshus är det inte bara storleken som ökat utan även användningsområdet. Ett attefallshus får nämligen användas som en permanentbostad om man så önskar.