Förbered er inför ett stambyte i hyresrätten

Även om det finns mer eller mindre omfattande stambyten, är det ett genomgripande och komplext ingrepp som ofrånkomligen påverkar de boende. Väl genomfört kommer det dock att innebära ett ökat värde på fastigheten och höjd standard för de boende.

Tips till boende

Det absolut viktigaste för dig som boende, inför och under ett stambyte, är att du håller dig informerad omkring arbetet. Då arbetet periodvis kommer att innebära att vattnet är avstängt, behöver du till exempel veta var du ska hämta ditt dricksvatten och var du kan duscha. Du kan tidvis ha begränsade möjligheter att laga mat, då stambytet utöver vattnet även kan komma att påverka avloppet. Att göra storkok och samla vatten i dunkar är några bra tips för att underlätta vardagen.

Viktigt att tänka på vid stambyte

Ett stambyte är ett komplicerat arbete som kräver såväl noggrann planering som professionellt utförande. Något som kan vara en god idé för att förvissa sig om en smidig process, är att anlita en fastighetskonsult. En fastighetskonsult har kunskap omkring hela processen vid ett stambyte och kan hjälpa dig att undvika fallgropar. Läs mer här för att få redan på hur en fastighetskonsult kan hjälpa dig.