Fixa till ditt tak på fastigheten

Att hålla trädgården snygg och att vid jämna mellanrum rengöra och måla om husväggar, fönsterkarmar och dörrar känns rätt självklart. Men att hustaket också ingår i ditt underhåll av villan kan vara lätt att glömma bort. Dock är det viktigt att du även lägger tid på att göra vid och hålla rent detta.

Undvik kostsamma renoveringar

Ett tak som inte regelbundet sköts om riskerar att få omfattande skador. Mossa kan lätt leda till fuktskador som sprider sig till undertaket. Likaså kan trasiga takpannor eller rostiga och trasiga plåtbeslag leda till fukt och läckage samt frostskador under vintern. Om du missar att hålla rent taket och att åtgärda problemen finns risken att de skapar större skador på lång sikt.

Ta istället hand om ditt tak med jämna mellanrum så kan du slippa behöva göra omfattande och kostsamma renoveringar på ditt hus.

Få hjälp med ditt tak

Bara för att du är husägare betyder det kanske inte att du är expert på underhåll. Känner du att du behöver råd när det gäller att se över ditt tak finns det hjälp att få. Kolla in här för experthjälp med rengöring och översyn! Du kan även få support med mer omfattande åtgärder som till exempel att byta ut stuprör och rännor.